Najczęściej popełniane wykroczenia karne

Najczęściej popełniane wykroczenia karne

Polska jest bezpiecznym krajem – tak brzmi oficjalne stanowisko rządu i służb odpowiedzialnych za porządek publicznych. Nie ma co prawda u nas strzelanin niczym z filmów gangsterskich, porachunków mafii, ani dużej przestępczości zorganizowanej. Niestety jeden, fakt psuje ten sielankowy obraz. Według statystyk Polacy popełnią coraz więcej wykroczeń. Co ciekawe za wzrost tego wskaźnika odpowiada „typowy Kowalski”, który w sposób świadomy lub nieświadomy dopuszcza się czynu zabronionego. Okazuje się, że najczęstsze wykroczenia popełniane są rozmyślnie i z premedytacją.

Jakie są „ulubione” wykroczenia Polaków. Dlaczego dopuszczamy się popełniania czynów społecznie szkodliwych, jakimi są wykroczenia w świetle przepisów prawa karnego?

Sprawy karne zamiast mandatów

Zanim omówione zostaną najpopularniejsze grzechy popełniane przez Polaków, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego z roku na rok wzrasta ilość wykroczeń, które trafiają na wokandę. Zdaniem wielu adwokatów coraz częstszą praktyką jest odmawianie przyjęcia mandatu. Ludzie mają większą świadomość swoich praw, wiedzą też, że organy ścigania nie są nieomylne. Wiele osób myśli również, że odmowa przyjęcia mandatu pozwoli na uniknięcie kary. To okazuje się pozorem. Wynajęty adwokat, koszty stawiennictwa na rozprawy i czas poświęcony na wizyty w sądzie znacznie przekracza wartość mandatu.

Prawo karne i prawo drogowe – nie po drodze Polakom

Niemal każdy adwokat przyzna, że największa ilość spraw, które prowadzi dotyczy tych dwóch kodeksów. Nie od dziś wiadomo, że Polacy nie są przykładnymi kierowcami. Ułańska fantazja i niechęć do podporządkowywania się przepisom sprawia, że zarówno policja, straż miejska, jak i sądy mają pełne ręce roboty. Typowe przewinienia kierowców to odpowiednio: przekraczanie dozwolonej prędkości (przez brawurę), niestosowanie się do znaków zakazu i nakazu (przez przekorę), niezapinanie pasów bezpieczeństwa (bo po co?), ryzykowne manewry na drodze (jak przystało na mistrzów kierownicy). Niechlubne, ale bardzo częste jest też prowadzenie pojazdu na podwójnym gazie, jazda bez wymaganych dokumentów oraz rozmowa przez telefon komórkowy za kółkiem. Szczególnie to ostatnie wykroczenie jest prawdziwą plagą wśród naszych kierowców. Kara 5 punktów oraz grzywna w wysokości 200 zł nie robi wrażenia, a samo wykroczenie przez wielu kierowców jest bagatelizowane. Wielu odmawia nawet przyjęcia mandatu twierdząc, że drapało się za uchem, a nie prowadziło rozmowę telefoniczną.
Najczęstsze wykroczenia z tytułu prawa karnego, jakiego dopuszczają się Polacy to zakłócanie porządku i zaśmiecanie, a także niszczenie mienia. Największa liczba czynów zabronionych w ostatnich latach dotyczy porządku i spokoju publicznego. Trend ten dotyczy poszczególnych miast czy regionów, jak i całego kraju. Na kolejnych miejscach pojawiają się sprawy o złamanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w tym spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i jazda po spożyciu). Do częstych wykroczeń dochodzi także wskutek złamania przepisów o obyczajności publicznej. Jakie czyny podchodzą pod ten paragraf? Są to miedzy innymi dewastacje urządzeń użytku publicznego, łamanie przepisów o ochronie przyrody i zwierząt.

Wyroki za typowe sprawy karne

Prawo karne za wykroczenie przewiduje trzy rodzaje kary: ograniczenie wolności, grzywnę do 5 tys. złotych lub nagany. Sądy nie są już tak pobłażliwe dla osób dopuszczających się wykroczeń. Sędzia przed wydaniem wyroku bierze pod uwagę sytuacje społeczną i materialną sprawcy. Coraz rzadziej z uwagi na niską szkodliwość czynu sądy wydają wyroki uniewinniające za przestępstwa i wykroczenia. Sędziowie najczęściej sięgają po kary finansowe, potrącenia z wynagrodzeń, a także prace społeczne. W przypadku zasądzenia kary więzienia, osadzonym coraz trudniej jest ubieganie się o przedterminowe warunkowe zwolnienie. Wymiar sprawiedliwości stara się walczyć ze stereotypem kary pozbawienia wolności, którą dobry adwokat szybko zredukuje do minimum.

Uwaga na podatki

Nie tylko picie w miejscu publicznym czy zaśmiecanie to typowe wykroczenia Kowalskiego. Coraz częściej i więcej się mówi o przypadkach łamania prawa karnego skarbowego. Kodeks karny skarbowy obliguje podatnika do pewnych czynności, których zaniedbanie skutkuje wykroczeniem i sankcjami. Typowe sprawy skarbowe dotyczą uchylania się od odprowadzania podatku, nie ujawnianie przedmiotu lub podstawy opodatkowania. Podawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy grozi karą grzywny lub pozbawienia wolności (a nawet obu tym karą łącznie).

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij