Najczęstsze błędy w księgach rachunkowych

Korzystanie z usług księgowej przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest konieczne, zwłaszcza jeśli w jej ramach prowadzi się księgi rachunkowe. Mimo, że swoje finanse powierza się wykwalifikowanej osobie, bywa, że pojawiają się błędy w
rozliczeniach.

Dlatego bardzo ważne jest wybranie biura księgowego, które w swojej pracy posiłkuje się najlepszymi programami księgowymi, co umożliwia wykrycie w porę ewentualnych błędów i uniknięcie konsekwencji prawnych i finansowych.

Błędy w dokumentacji źródłowej oraz dowodach księgowych i ich korygowanie

Najczęściej błędy księgowe pojawiają się w dokumentacji źródłowej, pierwotnej lub wtórnej. Dotyczy to braku podpisu wystawiającego czy braku daty, a także błędnych kwot czy błędnego numeru rachunku bankowego.

Zdarza się również nieprawidłowe zakwalifikowanie dokumentu do okresu sprawozdawczego czy w ogóle brak dokumentów księgowych, które powinny znaleźć się w dokumentacji źródłowej. Jeśli pojawiły się błędy w zapisie numeru konta czy kwot księgowa nie może ich wybielać, przerabiać ani wymazywać.

Dokonuje przekreślenia kwoty w programie i zapisu pod spodem prawidłowych danych liczbowych, przy których musi znaleźć się data i podpis, co regulują przepisy ustawy o rachunkowości. Dokument pierwotny powinien zawierać sprostowanie, jeśli pojawiły się w nim błędy. Dotyczy to na przykład faktury VAT i uznania nieprawidłowej stawki podatku VAT. Wtedy księgowa wystawia nową fakturę VAT-korekta w której następuje sprostowanie błędu.

Błędy w zapisach księgowych i ich poprawianie

Sposób poprawiania błędów w zapisach księgowych w księgach rachunkowych zależy jest od tego czy ewidencja jest prowadzona ręcznie czy przy pomocy programów komputerowych.

W pierwszym przypadku stosuje się czytelne skreślenie i wpisanie nowej treści, przy czym poprzednia musi być widoczna, a następnie konieczne jest opatrzenie jej datą i podpisem. Inaczej rzecz ma się z dokumentacją księgową prowadzoną w programach komputerowych. W tym przypadku stosuje się storna czerwonego lub czarnego, w zależności od błędu.

Storno to nic innego jak polecenie księgowania dotyczącego korygowania błędnych zapisów wpisywane w programie księgowym. Storno czarne można zastosować przy omyłkowym zaksięgowaniu kwoty, np. przy dostarczeniu materiałów do magazynu.

Z kolei storno czerwone może dotyczyć zapisu na tych samych kontach i po tych samych stronach co zapis korygowany, ale ze znakiem minus. Powoduje anulowanie błędnego zapisu i wpływu na obroty na kontach, których dotyczy. Może to dotyczyć sytuacji, w której zapłata wobec kontrahenta przelewem zostaje zaksięgowana jako zapłata z udzielonego kredytu bankowego, przez co salda się nie zgadzają.

Błędy ujawnione po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany rok podatkowy

Przedsiębiorcy, którzy muszą prowadzić księgi przychodów i rozchodów, zobowiązują do tego firmy rachunkowe. Do obowiązków księgowej poza prowadzeniem ksiąg rozrachunkowych jest sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, które zatwierdza biegły rewident. W przypadku stwierdzenia błędów w takim sprawozdaniu, które zostało już zatwierdzone, korekty dokonuje się w bieżącym roku obrotowym. Jeśli błędy znajdzie się przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, powinno zostać skorygowane w księgach rachunkowych tego roku za który sporządza się sprawozdanie.

Błędy w księgach rozrachunkowych – działania kontrolne

Niezależnie czy popełnione błędy księgowe dotyczą dokumentów źródłowych, urządzeń ewidencyjnych czy też zestawień pomocniczych i kontrolnych, konieczne jest po poprawieniu błędów, zgodnie z wytycznymi ustawy o rachunkowości i dokonanie działań kontrolnych.

Zatem księgowa musi jeszcze raz dokonać kontroli dokumentów księgowych, dokonać porównania zapisów w urządzeniach księgowych z dokumentacją źródłową, dokonywać inwentaryzacji składników majątku w określonych terminach, a także sporządzać zestawienia kontrolne, np. dotyczące kontrahentów i ich wierzytelności.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest niezwykle skomplikowane i wymaga znajomości wszelkich zmian w przepisach prawa podatkowego oraz nowelizacji ustawy o rachunkowości. Oczywiście programy księgowe są dużą pomocą, jednak bez odpowiedniej wiedzy merytorycznej nie jest możliwe prawidłowe działanie i rozliczanie poszczególnych przychodów i wydatków. Zatem taką pracę należy powierzyć wykwalifikowanej księgowej z doświadczeniem.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij